Produkter

Luft-vatten värmepump

Rotaberg Split -25oC ON-OFF Nordic

Rotaberg Split -18oC DC Inverter

-25oC Monoblok

l/v  + hybridtank. För dig som elder med ved.

Luft-luft värmepump

-20Co Golvnodell med 2-steg kompressor

Luft-luft/vatten värmepump

Luftkonditionering med återvinning till varmt vatten