Fläktkonvektor

Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning Abatronic MFK-400. Golvmodell med endast 1 kylare (2-rörssystem). Den ska användas i system med tex luft-vatten värmepumpar där man kräver lågtemperaturssystem. En fläktkonvektor är en vattenradiator (kylare med lameller) med fläkt. En fläktkonvektor sprider värmen 4-5 gånger effektivare än en vanlig radiator av samma storlek. Fläkten sätter luften i rörelse och värmen transporteras därmed effektivare över en större yta.
I hus med direktverkandeel vid konvertering kompletteras värmepumpen med ett litet radiatorsystem med fläktkonvektorer.
Hus med direktverkande elradiatorer anses ofta vara svåra att ändra till vattenburen värme, men med fläktkonvektorer kan man få en effektiv lösning utan att installationen blir särskilt dyrt, komplicerad eller omfattande i och med att värmen sprids med luften.Ett vanligt element är olämpligt för att avge kyla. Det går ganska bra med golvmodell fläktkonvektorer.Abatronic MFK-400 har ingen termostatstyrning men fläkthastigheten varierar i tre steg.
Värmeeffekt KW: 5,3
Kyleffekt KW: 3,27

Luftflöde m3/h:680
Mått BxHxD: 1000x626x220mm
Koppling:3/4 G
Ljudnivå dB(A): 39
Vikt kg: 26